News 1

Norman Copenhagen’s designs are extraordinary, with designs that withstand the test of time. Samsung has been working on ‘Timeless Design’ as a project for their electronics. I felt Norman Copenhagen could be a great inspiration of an electronic product, so I started this project with my colleagues.25 T10

PHIM KIẾN TRÚC - VŨ KHÍ LÀM TĂNG “GIÁ TRỊ” BẤT ĐỘNG SẢN

Phim kiến trúc (hoặc phim diễn hoạ 3d kiến trúc) là vũ khí mới trong Marketing BĐS, giúp tăng giá trị BĐS và truyền được cái hồn của dự án đến cư dân.